Base

Magaca oo seddaxan

Maxamed Yuusuf Nuur

Telephone

0619328974

Jinsiyada / Gender

Rag

Wadanka aad joogto

Soomaaliya

Gobolka aad ku nooshahay

Banaadir

Jaamacada aad dhigato ama aad dhameysay

Jaamacadda Muqdisho